Ustabilitet rundt nettbetalinger
Incident Report for iBooking AS
Resolved
Betaling på nett er friskmeldt.
Posted Jul 09, 2019 - 20:17 CEST
Identified
Vår leverandør av betalingstjenester melder om at det for tiden er noe ustabilitet knyttet til betaling på nett.
Posted Jul 09, 2019 - 13:38 CEST
This incident affected: Betaling.