Periodisk redusert ytelse
Incident Report for iBooking AS
Resolved
Vi har nå satt i drift tiltak for å bedre yteselsen på resepsjonsterminalene i de mest hektiske periodene.
Posted Jan 16, 2020 - 15:16 CET
Identified
Bookingsystemet, og da spesielt resepsjonsterminalene, har i de mest hektiske periodene av døgnet redusert ytelse. Det jobbes med en løsning på problemet.
Posted Jan 14, 2020 - 14:49 CET
This incident affected: Resepsjonsterminaler.