Forsinket SMS-levering
Incident Report for iBooking AS
Resolved
Vi ser nå at leveranse av SMS går som normalt.
Posted May 25, 2018 - 08:09 CEST
Update
SMS ser ut til å leveres noe raskere nå. Vi overvåker situasjonen fortløpende.
Posted May 24, 2018 - 18:08 CEST
Monitoring
Vår leverandør av SMS-tjenester opplever for tiden forsinkelser ved levering av SMS.
Posted May 24, 2018 - 16:37 CEST
This incident affected: Utsending av SMS.