Problemer med utsending av e-post
Incident Report for iBooking AS
Resolved
Den eksterne leverandøren har løst problemet med e-postutsending. Alle innmeldinger som er gjort i perioden har blitt lagt over i kundesystemet, samt at all e-post nå skal være levert (angrerettskjema, o.l).
Posted Jul 13, 2018 - 15:21 CEST
Identified
En av våre leverandører for utsending av e-post opplever for tiden problemer. Dette berører hovedsakelig nettinnmeldinger. Vi overvåker problemet.
Posted Jul 13, 2018 - 14:37 CEST
This incident affected: Utsending av e-post.